Logo Kayıt Saklama - Destek

0 Yorum

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili mükellef gruplarının kullandıkları muhasebe programları veya Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ...

Okumaya Devam Et

Logo e-Defter Uygulaması

0 Yorum

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tan...

Okumaya Devam Et

Logo Connect Devir

0 Yorum

LogoConnect Devir İşlemleri

Dönem Devri:

LogoConnect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü,Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde "Devir" seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır.Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni Çalış...

Okumaya Devam Et

Kampanya Kartında Fuinfoclc Fonksiyonu Kullanımı

0 Yorum

KAMPANYA KARTINDA FUINFOCLC FONKSİYONU KULLANIMI

FUINFOCLC fonksiyonu içerisinde 3 parametre kullanılmaktadır. Bu parametrelere farkı değerler verilerek bu koşullara göre kampanya oluşturulabilir. FUINFOCLC fonksiyonu içerisinde kullanılacak parametreler ve karşılıkları aşağıdaki tabloda anlatılmıştır.

FUINFOCLC (a,b,c)

a Param...

Okumaya Devam Et