Muhasebe Form Ba-Bs

0 Yorum

Form Ba-Bs ticari taraf olan faturalara dayanan bir beyanname olmasına rağmen muhasebe fişlerinden de veri alınarak beyanname oluşturulabilmektedir.Ancak ticari taraftan alınann beyannamede olduğu gibi detaylı hesaplama ve kontroller bulunmamaktadır.

Muhasebe kayıtları üzerinden Form Ba-Bs alınabilmesi için program tarafında yapılması gerekenler:

H...

Okumaya Devam Et

Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Gönderimi

0 Yorum

403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefl...

Okumaya Devam Et

KDV Beyannameleri

0 Yorum

E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır.Katma değer vergisi beyannamesi

Genel Bilgiler

Matrah

İndirimler

İhraç Kaydıyla Teslimler

İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğu...

Okumaya Devam Et

KDV Beyannameleri

0 Yorum

E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır.Katma değer vergisi beyannamesi

Genel Bilgiler

Matrah

İndirimler

İhraç Kaydıyla Teslimler

İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğu...

Okumaya Devam Et

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Destek Dokümanı

0 Yorum

 Gelir Vergisi Beyannamesi 7 bölümden oluşmaktadır:

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

EklerGenel Bilgiler:

Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin ...

Okumaya Devam Et