Logo E-FATURA Çözüm Ortağı olarak e-fatura ürününün SATIŞ-EĞİTİM ve PROFESYONEL DESTEK hizmetini vermekteyiz.Uzman yazılımcılarımız ve profesyonel saha ekibimiz ile sektörde isminden bahsettiren ve bununla gurur duyan bir firmayız.

E-FATURA NEDİR.

Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen
veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.

e-Fatura Uygulama Detayları

• e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle uygulama üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması
gerekmektedir.
• e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
• Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
• e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited
şirket statüsündeki mükelleflerin e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.
• Mali mühürün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda
basılarak saklanması söz konusu değildir.
• Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde
muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
• Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’t

Neden Logo e-Fatura Çözümü?
Doğru İhtiyaç Analizi, İşletme Yapısına En Uygun e-Fatura Çözümleri...
e-Fatura uygulamasına geçmek için çevreye katkısından,sağladığı maliyet avantajlarına kadar pek çok nedeniniz var. Eğer kurumunuz e-Fatura kullanması zorunlu mükellefler listesinde yer alıyor ise ya da kağıt fatura kullanımının sebep
olduğu operasyonel maliyetlerinizi azaltmak istiyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa olsun, işletme yapınıza en uygun ve güvenilir çözümler Logo’da.

• Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verilir.
• Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır.
• İç denetim ve yönetim kalitesi artar.
• Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlanır.
• Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreyi korur.
• Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verilir.
• e-Fatura sürecinde sunulan tam entegrasyon ile firmaların hızlı ve güvenli bir şekilde e-Devlet uygulamalarına geçişi sağlanır.
• e-Fatura geldiğinde, sisteme manuel girilmiş irsaliyeler ile otomatik olarak eşlenerek mükerrer kayıt oluşması engellenir.
• Hizmet faturaları, ihraç kayıtlı faturalar gibi özel faturalar da e-Fatura olarak gönderilebilir.
• Firmaların e-Fatura mükellefi olup olmadığı tek tuş ile sorgulanarak cari hesaplar ile ilişkilendirilebilir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti alan firmalar e-Faturalarının onay sürecini web üzerinden yönetebilirler.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti, Türk Telekom altyapısı kullanılarak sunulmakta olup günlük 130.000.000 adet fatura işleme kapasitesine sahiptir.
• e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti Superonline altyapısı kullanılarak yedeklenmiş olup, felaketten kurtarma merkezi 8 şiddetinde depreme dayanıklıdır.

Logo ürünleri Satış-Eğitim-Destek hizmetlerini dilerseniz aşağıdaki numaraları arayarak alabilirsiniz
Sabit Hat : 0850 303 7550