AVASSOFT Logo Çözüm Ortağı olarak Kobi ve Kurumsal logo ürünlerinin SATIŞ-EĞİTİM ve PROFESYONEL DESTEK hizmetini vermekteyiz.Uzman yazılımcılarımız ve profesyonel saha ekibimiz ile sektörde isminden bahsettiren ve bununla gurur duyan bir firmayız.
Logo ürünleri Satış-Eğitim-Destek hizmetlerini dilerseniz aşağıdaki numaraları arayarak alabilirsiniz
Sabit Hat : 0850 303 7550 
GSM : 0507 759 8463

Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi sağlanmıştır.Muhtasar beyanname

Genel Bilgiler

Vergiye Tabi İşlemler

Ödemeler

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.


Sırasıyla bu bölümleri inceleyelim.

Genel Bilgiler:

Genel bilgiler bölümü üç başlıktan oluşur .Beyanname numarasının girildiği No alanı , vergi dairesinin seçildiği,beyannamenin hangi dönemin, hangi yıl ve ayına ait olduğu gibi seçeneklerinin belirtildiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin alanı. 
Muhtasar beyanname aylık olarak verildiği gibi 3 'er aylık olarak da verilebilmektedir.İdari bilgiler bölümünde dönem tipi seçeneği ile muhtasar beyannamenin aylık mı üçer aylık mı olduğu belirlenmektedir.


Vergiye Tabi İşlemler:

Vergiye tabi işlemler bölümüde iki başlıktan oluşmaktadır.

Matrah ve vergi bildirimi

Mahsup edilen vergiler
Diğer beyannamelerimizin oluşturulmasında olduğu gibi beyannameyi oluşturan kalemler için hesap-hesap aralığı tutar yada formül seçeneklerinden biri kullanılmalıdır. 
 
Ödemeler:

Tevkifata tabi ödemelere ait bildirimin (Ücret ve ücret sayılan ödemeler hariç) bilgilerin girişinin yapıldığı bölümdür.

Bu kaleme uygun olan kişi yada firmalara ait Adres , TC Kimlik ,Vergi Kimlik ,Gayrisafi Tutar vb. bilgileri girilerek listelenmektedir.
Vergi Bildirimi:

Vergi bildirimi bölümüde dört başlıktan oluşmaktadır. 
 
Çalıştırılan işçi sayısı bölümü aylık – 3 aylık olarak asgari ücretli , diğer ücretli ve gelir vergisi istisna ve teşvik kapsamındaki ücretli çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür.

Muhtasar beyannamenin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüşmektedir.Muhtasar beyannamenin dönemi 3 aylık ise çalıştırılan işçi sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmektedir.

Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli, diğer ücretli ve gelir vergisi istisna ve teşvik kapsamındaki ücretli çalıştırılan işçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir.

Tahsilatı yapılmış kaldırılan vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karşılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir.Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliği ise üç seçenekten ibarettir.

Yok

1 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik

4 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik


Belirlenen teşvik tebliğinden yararlanma tarihide Teşvikten Yararlanma Tarihi alanından belirlenmektedir.

Düzenleme Bilgileri:
Vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür. 
 

Ekler: 
Ekler bölümü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 sonrası)

Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim

Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 öncesi)

G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Bildirimi

G.V.K 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim


Mevcut alanlara ait bilgilendirme durumu söz konusu olduğunda bu alanlar doldurulmalıdır.

Vergi bildirimi tabında teşvikten yararlanma tebliği seçilmiş ve tebliğ tarihi belirtilmiş ise tebliğ tarihinde belirtilen seçeneğe ait alan ekler bölümünde doldurulmalıdır.