Navigator 2 - Fonksiyon Tablosu

0 Yorum

Navigator2 na­sıl bir ürün?

Na­vi­ga­tor2, yö­ne­tim ka­rar des­tek sis­te­mi­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran bir üründür.

Na­vi­ga­tor2'ye as­lın­da bir za­man­lar bah­set­ti­ği­miz "Yö­ne­ti­ci pa­ke&sh...

Okumaya Devam Et

e-Fatura SGK Uygulaması

0 Yorum

e-Fatura SGK Uygulaması

05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil oldu.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri f...

Okumaya Devam Et

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

0 Yorum

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

1. Amaç :

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya i...

Okumaya Devam Et

Yüklenilen KDV Listesi Destek Dokümanı

0 Yorum

E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir.
Yüklenilen KDV Listesi iki başlıktan oluşmaktadır:

Genel Bilgiler

İade Hakkı Doğuran İşlemler
Genel bilgiler tabında beyann...

Okumaya Devam Et

Muhtasar Beyanname Destek Dokümanı

0 Yorum

Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi sağlanmıştır.Muhtasar beyanname

Genel Bilgiler

Vergiye Tabi İşlemler

Ödemeler

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Ekler b...

Okumaya Devam Et