Alt+5 Ek/Net İndirimleri Tüm Satırlara Uygulanması İle Alt+F7 İndirim Satırların Gizlenmesi

 

  Sipariş, İrsaliye ve Fatura işlemlerinde satırda girilen sıralı indirimlerin fiş içerisindeki tüm satırlara uygulanması sağlanmıştır.

Fiş içerisinde satırlar girildikten sonra Alt - 5 tuşuna basılarak açılan sıralı indirimler penceresine “Tüm satırlara uygulansın” seçimi eklenmiştir.Bu alanın işaretlenmesi ile birlikte belirlenen indirim oranları tüm satırlara tek tek uygulanmaktadır.

Bu özelliğe ek olarak sıralı indirim girilmiş satırların kapatılması ve toplu olarak tek bir satırda listelenmesi özelliğe sağlanmıştır.

Alt –F7 tuşu ile sıralı indirim girilmiş tüm satırlar kapatılarak indirim girilmemiş gibi tek satırda listelenmektedir.

Bold olarak kapanan satırlarda indirim ile ilgili bilgiler gözükmemektedir.Ancak tutar ya da dövizli tutar kolonunun üzerine gelindiğinde bir hint alan açılacak ve burada alttaki satırlar ile ilgili bilgiler listelenecektir. Hangi satırda tutar – dövizli tutar kolonunun üzerine gelinmiş ise o satıra ait bilgiler açılan hintte listelenecektir.

Alt – F7 tuşuna tekrar basılması durumunda kapalı olan tüm satırlar açılacaktır.

Fişin içerisindeki herhangi bir satır üzerinde F7 tuşuna basılırsa ilgili satır kapatılacak diğer satırlar açık olarak listelenecektir.

Yine aynı şekilde F7 tuşuna basıldığında kapatılmış olan satır yeniden açılacaktır.