Fiyat Kartlarında Ambar İşyeri Numarası ve Ticari İşlem Grubu Kullanımı

1.Ambar Bazında Fiyat Kartı Tanımlama

Alış/Satış fiyat katlarında “Koşul” penceresinde, ambar numarası kriteri verilebilmesi için, “Ambar numarası” seçeneği eklenmiştir.

 

 

                       

Ambar numarası kriteri, “X1” sembolü kullanılarak verilebilmektedir.

1.1  Tek Bir Ambar İçin Koşul Tanımlama

Fiyat kartı koşul penceresinde tek bir ambar için kriter kullanımı aşağıdaki formülüzasyon ile gerçekleştirilebilmektedir.

                                                    (X1=Ambar numarası)

Ambar numarası, 3 haneli olarak girilmelidir.

Örnek Kullanım:

                     

Formülünde ambar koşulu kullanılmış olan malzeme/hizmet fişe seçildiğinde, ambar kriterinin uygun olması durumunda ilgili fiyat kullanılmakta aksi durumda fiyat kartı kullanılamamaktadır. Fişte ambar bilgisinin değiştirilmesi durumunda, birim fiyat alanında F10’dan tanımlı alış/satış fiyatı seçeneği ile ya da F9-Birim Fiyat Güncelleme ile uygun fiyatın uygulanması sağlanabilmektedir.

1.2 Birden Fazla Ambar İçin Koşul Tanımlama

Fiyat kartlarında, birden fazla ambar için de koşul kullanımı yapılabilmektedir. Kullanılacak formülüzasyon aşağıdaki gibidir.

                           (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN])  

 

Örnek Kullanım:

                           

2.Fiyat Kartlarında Ticari İşlem Grubu Kriterinin Kullanımı

Fişte seçilecek ticari işlem grubu bazında fiyat kartı kullanımı yapılabilmesi için, fiyat kartlarına “Ticari İşlem Grubu” kriteri eklenmiştir.

                            

Fiyat kartında seçili ticari işlem grubu için girilen fişe, ilgili malzeme/hizmet’in seçilmesi durumunda girilmiş olan fiyat öndeğer olarak gelecektir.Fişte ticari işlem grubunun değiştirilmesi durumunda, birim fiyat alanında F10’dan tanımlı alış/satış fiyatı seçeneği ile ya da F9-Birim Fiyat Güncelleme ile uygun fiyatın uygulanması sağlanabilmektedir.

3. Fiyat Kartlarında Başlangıç ve Bitiş Saati Seçenekleri

Gün içerisinde saate bağlı olarak fiyatın geçerliliğin takip edilebilmesi için; fiyat kartlarına “Başlangıç saati” ve “Bitiş saati” alanları eklenmiştir.

                                   

4. Fiyat Kartlarında “Fiyat Açıklaması” Seçeneği

Fiyat kartlarına Fiyat  Açıklama alanı eklenmiştir. Bu alana fiyat ile ilgili text bilgiler girilebilmektedir. Açıklama alanı aynı zamanda fiyat kartları browserında kolon olarak yer almakta ve açıklamaya göre fiyat kartları sıralanabilmektedir.                   

5. İş yeri bazında fiyat kartı tanımlama

Fiyat kartlarının işyeri bazında eklenebilmesi için, fiyat kartlarına “İşyeri” seçeneği eklenmiştir.