AVASSOFT Logo Çözüm Ortağı olarak Kobi ve Kurumsal logo ürünlerinin SATIŞ-EĞİTİM ve PROFESYONEL DESTEK hizmetini vermekteyiz.Uzman yazılımcılarımız ve profesyonel saha ekibimiz ile sektörde isminden bahsettiren ve bununla gurur duyan bir firmayız.
Logo ürünleri Satış-Eğitim-Destek hizmetlerini dilerseniz aşağıdaki numaraları arayarak alabilirsiniz
Sabit Hat : 0850 303 7550 
GSM : 0507 759 8463

 

E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir.
Yüklenilen KDV Listesi iki başlıktan oluşmaktadır:

Genel Bilgiler

İade Hakkı Doğuran İşlemler
Genel bilgiler tabında beyannameye ait idari bilgilerle birlikte mükellefe ait veriler yer almaktadır.

İade hakkı doğuran işlemler başlığı ise üç bölümden oluşmaktadır:

Alış Faturaları

Satış Faturaları

İade hakkı doğuran işlemlere ait beyanname satırlarının listelendiği bölüm


 

Alış / Satış Faturaları:

Bu bölümlerde beyanname dönemi içerisindeki alış ve satış faturaları (Dış ticaret ile ilgili faturalarda)tarih s ırasına göre satır bazında listelenmektedir.Alış faturaları ve satış faturaları bölümlerinde yer alan filtre seç eneğine bağlı olarak her iki taraftaeşleme yapılacak hareketlerin listelenmesi sağlanabilir. Her iki bölümde yer alan başlık bilgileri:

Alış/Satış Faturasının Tarihi

Alış/Satış Faturasının No'su

Satıcı/Alıcı Cari Hesap Kodu

Satıcı/Alıcı Cari Hesap Açıklaması

Malzeme Kodu

Malzeme Açıklaması

Malzeme Miktarı

Malzeme Tutarı

Malzeme KDV Oranı

Malzeme KDV Tutarı

F9 menü seçeneği ;

Filtrele (Satınalma)

Filtrele (Satış)

Excel Dosyası Oluştur

Üretim Emirleri

Üretim Reçeteleri

Üretime Göre Listele (Satınalma)

Üretime Göre Listele (Satış)

Hareketi Aktar

*Öndeğerlere Dön

Satınalma ve satış filtrele seçeneği ile verilen filtre seçeneklerine bağlı faturalar ilgili bölümlerde listelenir.Üretime göre listeleme yapılması seçeneği ise kullanılan reçetelere bağlı olarak yapılan alım faturalarının ve bu üretimler sonucu yapılan satış faturalarının listelenmesidir.

Üretime göre listeleme (Satış) filtre seçeneği ile bağlı alım faturalarının listelenmesi sağlanacağından öncelikle üretim sonucu ortaya çıkan mamullerin yer aldığı satış faturaları filtrelenir.
Satış faturaları listelendikten sonra işaretlenerek bu faturalar ile ilgili üretime bağlı alım faturalarının listelenmesinin sağlanması için Üretime göre listeleme (Satış) seçeneği kullanılır. Burada bağlı reçeteler ile ilgili listeleme için " Seviyelere Göre Malzeme Kullanım Listesi " ekrana gelir.Verilen seviye ölçüsünde satış faturalarından gelen malzeme için yapılan üretim bağlantılı ürünler listelenir.Raporda listelen malzemeler ile ilgili alım faturaları rapor kapatıldığında sol tarafta listelenecektir.Böylece ilişkilendirme yapılarak hareket aktar seçeneği ile excel için satırlar oluşturulur.Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi de satış işlemindeki aşamalarla aynıdır.Öncelikle alım faturaları listelenerek check işaretleri atılıp Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi seçeneği ile bağlı satış faturaları listelenir ve ilişkilendirilir.

Yüklenilen KDV Listesi Başlıkları:

Alım faturasının Tarihi : Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelmelidir. AlışFaturasının Serisi : Bu alana alış faturasının serisi gelmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri
"A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için "Alış Faturasının Serisi" başlıklı alana bilgi gelmeyecektir.

Alış Faturasının Sıra No'su : Bu alana alış faturasının sıra numarası gelmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır.

Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra no'su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir.Bu alanların daha sonra excelden düzenlemesi önerilmektedir.

Satıcının Adı Soyadı Ünvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı gelmelidir.

Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası :Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelmelidir. 
Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "1111111111"gelmelidir. Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi : Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak getirilmelidir.

Alınan Mal veya hizmetin Miktarı : Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak "Alınan mal veya hizmetin Cinsi" alanında girilen sırada getirilmelidir.

Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı : Bu alana Alım hareketinin KDV hariç tutarı gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilmelidir.

Aynı numaralı Alış hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı gelmelidir. Alış Faturasının KDV'si : Bu alana Alım hareketinin KDV'si gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilmelidir.

Aynı numaralı Alım hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malzemeler için hesaplanan KDV'ler toplamı bu Alana gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir.

Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.

Bünyeye Giren Mal veya Hizmetin KDV 'si : Bu alana alış faturasındaki KDV'nin ihraç edilen malzemenin bünyesine giren tutarı gelmelidir. Yani Alım hareketindeki malzemenin tamamı iade istenilen dönemde ihraç edildi ise (ilişkilendirilen satış hareketi ihraç hareketi ise) bu alan "Alış faturasının KDV'si" alanı ile aynı olacaktır.

ÖRNEK : Adedi 1000 TL den % 18 KDV ile alınan 100 Adet A malzemesinin 50 adedi aynı dönemde ihraç edilmiştir. Alım hareketi ile ilişkilendirilen ihraç /satış hareketine bağlı olarak bu alana malzemenenin 50 adedine ilişkin olan 9.000 TL KDV tutarı gelmelidir.

GGB Tescil No'su : Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelmelidir.

Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir.

Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir.

Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü : Bu alan iade hakkı doğuran işlem türünün(e-beyannamedeki kodu) F10 ile ulaşılacak işlem türleri listesinden ilgili kodun seçilmesi sonucunda manuel doldurulacaktır. Bu alan, birden fazla sayıda iade hakkı doğuran işlem türünden iade talep eden mükelleflerce doldurulmalıdır.Kullanıcının sadece bir işlem türünden iade talebi varsa bu sütun boş bırakmalıdır.İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ 

İndirilecek KDV Listesi de iki başlıktan oluşmaktadır :

Genel Bilgiler

İndirilecek KDV Listesi

Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir.İndirilecek KDV Listesi başlığında F9 - Veri Al seçeneği ile birlikte alım faturalarının listelenmesi sağlanmaktadır. 
Veri Al seçeneği ile ekrana bir filtreleme penceresi açılarak belirlenen kriterler doğrultusunda beyannamenin oluşması sağlanır. 
 Fatura Düzenleme tarihine göre beyannameye faturaların aktarılması filtre seçeneği ile mümkün kılınmıştır.
Fatura Türü filtresi ile belirlenen fatura türlerinin beyannamede yer alması sağlanabilir.

İndirilecek Kdv Listesinde Serbest Meslek Makbuzlarının da listelenmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda beyanname filtrelerine " Serbest Meslek Makbuzları Listelensin : Evet -Hayır " seçeneği eklenmiştir. 
 
Filtrenin öndeğeri Hayır olarak gelmekte olup , serbest meslek makbuzları da beyannameye yansıtılmak isteniyorsa Evet seçilerek döküm alınmalıdır.Gerçek durumunda olan serbest meslek makbuzları bu filtre ile birlikte beyannameye aktarılacaktır. İndirilecek KDV Listesine " Detaylı Gösterim Yapılsın : Evet - Hayır " seçeneği eklenmiştir. Detaylı gösterim filtresi hayır seçildiğinde, beyannamede listelenen faturaların ilk satırındaki ürün gelecek şekilde listeleme olacaktır.Filtrenin öndeğeri Evet olarak gelmektedir.Detaylı gösterim yapılsın Evet seçeneği beyannamenin mevcut halinin listelemesi olup birden fazla satır girişi olan faturanın listelenmesinde mazlemelerin virgülle ayrılıp listelenmesi durumu söz konusudur.


Detaylı gösterim yapılsın filtresi Hayır olarak seçildiğinde beyannamede listelenecek fatura satırında yer alan ilk ürün alınan mal veya hizmetin cinsi kolonunda listelenecektir. 

Tevkifat Uygulanmamış Tutarları Kullan : Evet-Hayır filtre seçeneğiylede tevkifatlı faturanın tevkifat uygulanmamış halinin beyannamede listelenebilmesi sağlanmıştır.


İndirilecek KDV Listesine Ait Başlık Bilgileri:

Alım faturasının Tarihi : Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelmelidir. AlışFaturasının Serisi : Bu alana alış faturasının serisi gelmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri "A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için "Alış Faturasının Serisi" başlıklı alana bilgi gelmeyecektir. 

Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra no'su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir.Bu alanların daha sonra excelden düzenlemesi önerilmektedir.

Alış Faturasının Sıra No'su : Bu alana alış faturasının sıra numarası gelmelidir. Bu alan sadece 
rakamlardan oluşmalıdır.

Satıcının Adı Soyadı Ünvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı gelmelidir.

Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası :Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelmelidir.

Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "1111111111" gelmelidir.

Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi : Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelmelidir.

Alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana çok genel olmamak kaydıyla ana başlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların/hizmetlerin kodları gelmelidir.Ve yine bu alanda girilen sırada "Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı" alanı da virgülle ayırarak girilir. 

Alınan Mal veya hizmetin Miktarı : Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelmelidir.

Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı : Bu alana Alış Faturasının KDV hariç tutarı gelmelidir. Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı gelmelidir. AlışFaturasının KDV'si : Bu alana Alış Faturasının KDV'si gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir.

Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.

GGB Tescil No'su : Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelmelidir

Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir. Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir.

Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: Bu alan sadece "406-İndirimli Orana Tabî İşlemler" dolayısıyla KDV iadesi talep eden mükelleflerce manuel olarak doldurulmalıdır. 

Girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakmaksızın yazılmalıdır. Örneğin 2009 Ocak dönemi için "200901" ; 2009 Şubat dönemi için

"200902" şeklinde giriş yapılmalıdır. Eğer mükellefin "406-İndirimli Orana Tâbi İşlemler" dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa 11 No'lu Sütun olan "Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi" sütunu boş bırakılır.

İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası : Bu alan sadece başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerince manuel doldurulması gereken bir alandır.

Başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi kendi indirilecek KDV listesinin girişini yaparken 12 No'lu sütuna kendi vergi kimlik numarasını; ihracatına aracılık ettikleri firmanın indirilecek KDV listesini girerken 12 No'lu sütuna ihracatına aracılık ettikleri firmanın vergi kimlik numarasını kaydetmelidirler.

Eğer iade talep eden mükellef, başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi değilse bu alan boş bırakılacaktır.

Kullanıcı ilgili döneme ait İndirilecek KDV Listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilecektir.SATIŞ FATURALARI VE GÇB LİSTESİ 

Satış Faturaları ve GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi) Listesi iki bölümden oluşmaktadır.

Genel Bilgiler

Satış Faturaları ve GÇB Listesi


Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile gümrük çıkış beyannamesi listesi bilgileri yer almaktadır.

Satış faturaları listesi başlık bilgileri:

Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası : Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin (GÇB) tescil numarası yani İhracat Operasyon fişinde "İhracat Bilgileri " tabındaki GÇB No
gelmelidir.(GÇB tescil numarası 16 karakterdenoluşmaktadır ve formatı şu şekildedir.########EX######)

İhraç Edilen Malın Cinsi : Bu alana ihraçat operasyon fişindeki malzemeye ait GTİP numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) gelmelidir. GTİP Numarası 12 haneli olmalı ve araya nokta konulmamalıdır.

İhraç Edilen Malın Miktarı : Bu alana ihraçat operasyon fişindeki malzemeye ait miktar bilgisi gelmelidir.

İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu : Bu alana ihraç edilen malın birimi/ölçü birimi gelmelidir.

Satış Faturasının Tarihi : Bu alana ihracat operasyon fişinin tarihi GG.AA.YYYY

(GÜN/AY/YIL) formatında gelmelidir.

Satış Faturasının Serisi : Bu alana ihracat operasyon fişinin serisi gelmelidir.

Satış Faturasının Sıra No'su : Bu alana ihracat operasyon fişinin sıra numarası gelmelidir. Alıcının Adı Soyadı/Ünvanı : Bu alana ihracat operasyon fişinin Cari hesabının yani alıcısının ünvanı/adısoyadı gelmelidir.

Kullanıcı ilgili döneme ait Satış Faturası Listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilecektir.Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi başlık bilgileri:

Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası : Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yani İhracat Operasyon fişinde " İhracat Bilgileri " tabındaki GÇB No gelmelidir.

(Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir. ########EX###### )

GÇB'deki Döviz Cinsi : Bu alana İhracat Operasyon fişinde "İhracat Bilgileri " tabındaki işlem döviz türü gelmelidir.

GÇB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden) :Bu alana ihracat Operasyon fişinde "İhracat Bilgileri " tabındaki toplam işlem döviz tutarı gelmelidir.

Kullanıcı ilgili döneme ait Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilecektir.