KDV Beyannameleri

0 Yorum

1.73.00.xx versiyonunda  KDV Beyannameleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E-Beyannameler bölümünden beyannameler hazırlanabilmektedir.

     A. KDV1 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

 KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 6 bölümden oluşmaktadır.

...

Okumaya Devam Et

Fatura Satırlarında Net İndirim Uygulaması

0 Yorum

Fatura Satırlarında Net İndirim Uygulaması

Fatura indirim satırlarında F9 menüden ulaşılan “Net indirim” penceresi ile satır net tutarı üzerinden iki farklı türde indirim yapılması mümkün olmaktadır.

Net İndirim 1: Net İndirim butonu işaretlendikten sonra fatura döviz türüne göre yerel para birimi...

Okumaya Devam Et

Bordroplus Entegrasyonunda İstihdam Yasası

0 Yorum

İSTİHTAM YASASINA GÖRE RAKAMLARIN MUHASEBEYE  ENTEGRASYONU

İstihtam Yasası gereği BordroPlus ürününde yapılan değişikliklerin ERP tarafına entegre edilebilmesi sağlanmıştır. 1.81.00.00 sürümünde muhasebe bağlantı kodlarına İstihtam Yasası ile ilgili parametreler eklenmiştir.

 

      &nbs...

Okumaya Devam Et

Muhasebe ve Ticari Fiş Bağlantısı

0 Yorum

Muhasebe Fişi ve Ticari Sistem Fişi Bağlantıları

Ticari sistemden entegrasyonla oluşmuş muhasebe fişi ile ticari sistemdeki fiş arasındaki bağlantı parametrik olarak geliştirilmiştir. Kurulan iki yönlü bağlantıda, ticari sistemdeki fişin çıkarılması ya da iptal edilmesi durumunda bağlı muhasebe fişinin silinmesi ve de muhasebe fişi silindiğind...

Okumaya Devam Et

Tevkifat Düzenlemeleri

0 Yorum

1.  Tevkifat KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarında “Kullanım Yeri” Seçeneği

Muhasebe bağlantı kodlarında “Alım Tevkifat KDV Kodları” ve “Ödeme Tevkifat KDV Kodları” seçenekleri güncellenmiştir. Alım Tevkifat KDV Kodları’na eklenen “Kullanım Yeri” seçeneği ile alımda kullanı...

Okumaya Devam Et