LogoStart ve Sql Instance Kullanımı e-Posta Yazdır

0 Yorum

                  LOGOSTART VE SQL INSTANCE    

  Tek makinaya kurularak tek kullanıcı olarak çalışan LogoStart ürününün yüklendiği makinada MS SQL'in instance olarak kurulması durumunda program exe çalıştırılmak istend...

Okumaya Devam Et

Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

0 Yorum

    LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

     LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzeri...

Okumaya Devam Et

Rapor ve Form Tanımlarında Kullanılan Fonksiyonlar

0 Yorum

Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz.

1- MIN(number, number)

2- MAX(number, number)

3- MOD(number, divisor)

4- DIV(number, divisor)

5- ABS(number)

6- VAL(text)

7- DATE(day, month, year)

8- AFTER(days, year)

9- DAYS(firstdate, lastdate)

...

Okumaya Devam Et

Muhasebe Setlerinde Form Ba ve Bs

0 Yorum

1.76.XX.XX versiyonuyla birlikte Vergi Usul Kanununa istinaden verilmesi gereken Ba-Bs formlarının Tek muhasebe setlerinden (Muhasebe modulunden) alınabilmesi sağlanmıştır.Bu doğrultuda muhasebe setlerinde Genel Muhasebe / Ana kayıtlar menüsüne E-Beyannameler seçeneği eklenmiştir.

Muhasebe kayıtları üzerinden Form Ba-Bs alınabilmesi için prog...

Okumaya Devam Et

Reçetede Malzeme Sınıfı Kullanım Kolaylıkları

0 Yorum

ÜRETİM REÇETESİNDE HIZLI MİKTAR GİRİŞİ

Üretim reçetesinde çıktı olarak malzeme tablosu kullanılmasI durumunda, ilgili malzeme tablosunun her alt malzemesi için kullanılacak girdilerin seçimine yönelik kullanım kolaylığı getirilmiştir. Bu özellik için üretim reçetesine “Hızlı Re&ccedi...

Okumaya Devam Et