Kasa ve Banka Kur Farkı Hesaplaması e-Posta Yazdır

0 Yorum

Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği:

1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına  yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.

Kasa işlemlerinde kasa kartında tanı...

Okumaya Devam Et

Ömür Uzatıcı Gider Hesaplaması

0 Yorum

 Sabit Kıymetlerde Ömür Uzatıcı Gider Hesaplaması

   Vergi Usul Kanununa göre sabit kıymetin aktife alındığı tarihten sonra sabit kıymetlerin değerini artırıcı, işlevini artırıcı ilave gider yapılması durumunda ilave gider tutarı sabit kıymetin kalan ömrü süresince itfa edilecektir. Ancak Sabit kıymetin ömr&...

Okumaya Devam Et

Fonksiyon Arttırıcı Gider Hesaplaması

0 Yorum

 Sabit Kıymetler için Fonksiyon Arttırıcı Gider Ataması

  Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama: Sabit kıymetin, normal kullanma ömründeki fonksiyon ve yararını fazlalaştırdığı için, maliyet artırıcı sayılan giderler, asıl sabit kıymetin kalan itfa süresi içinde eşit tutarlarda amorti edilir. Fonksiyon Arttırıc...

Okumaya Devam Et

Toplu Malzeme Temini

0 Yorum

Unity2 ve Tiger2 ürünlerinde 1.72.00.00 versiyonuyla birlikte Üretim Emirlerinin Malzeme temini işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim kontrol sisteminde işlemler altına Toplu Malzeme Temini seçeneği eklenmiştir. Toplu malzeme temini işlemi ile daha önce malzeme temini yapılarak Malzeme Temin Önerisi eklenmiş ya d...

Okumaya Devam Et

Standart Maliyet Uygulamaları e-Posta Yazdır

0 Yorum

Standart  Reçete Maliyetlerinin Hesaplanması

Standart maliyet kullanımı ve hesaplamaları; gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır. Standart maliyet; standart malzeme...

Okumaya Devam Et