Ek Vergi Hesaplama Düzenlemeleri

0 Yorum

29 NO.LU SİRKÜLERDE YAPILAN ÖTV HESAPLAMA DEĞİŞİKLİĞİ

5766 Sayılı kanunla , 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler uyarınca (II) Sayılı Listede Yer Alan Araçların (Otomobil, Kamyon V.S) Alış Bedelinin Altında Satışının Önüne Geçilmiştir.

(...

Okumaya Devam Et

YTL'den TL'ye Geçiş

0 Yorum

1 Ocak 2009 tarihinde Yeni Türk Lirası'ndaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak Türk Lirası'na geçilirken paramızın değer ölçüsünde bir değişiklik olmayacak, paramızın sadece ismi değişecektir.

1.1.2009 tarihinden itibaren tüm kayıt ve belgeler TL olarak düzenlenecektir.

Keşide tarihi 1 Ocak...

Okumaya Devam Et

Detaylı Filtre Kullanımı

0 Yorum

1.8x.xx versiyonu ile birlikte Rapor, Kart yada Fiş filtre ekranlarında detaylı filtre kullanımı özelliği getirilmiştir. Filtre ekranlarında Metin tipindeki alanlar için geçerlidir.

Detaylı Filtre : Birden fazla filtrenin aynı anda kullanılması gerektiği durumlarda Detaylı Filtre alanı seçilerek istenilen değerler belirtildiği gibi yazılarak...

Okumaya Devam Et

Gerçekleşen Kaynak Kullanımı Girişi

0 Yorum

Kaynak kullanım girişleri, iş emri ya da üretim emri üzerinde “Kaynak Kullanımı” tabından belirlenebileceği gibi, Gerçekleşen Miktar Girişi penceresinden de girilebilecektir. İş emri/Üretim Emri üzerinde “Gerçekleşen Miktar Girişi” penceresine, “Gerçekleşen Kaynak Kullanımı” tabı eklenmiştir...

Okumaya Devam Et

Raporlar Üzerinden Kart ve Hareketlere Ulaşım

0 Yorum

Raporlar Üzerinden Kart ve Hareketlere Ulaşım Özelliği

Raporlar üzerinden listelenen kayıtların kart ve hareketlerine ulaşılabilmektedir. Rapor ünitelerinde Ekran yada Tablo seçildiğinde listelenen kayıtların üzerinde mouse ile çift seçim yapıldığında hareketin yada kartın içi inceleme konumunda görüntü...

Okumaya Devam Et